YFP YFP017-004 - Klostret

Del av klosterlängans östra fasad, närmast koret. Efter renoveringen 1908-1912.

Objekttyp

Nyckelord

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

YFP017-004

Beskrivning

Del av klosterlängans östra fasad, närmast koret, efter renoveringen 1908-1912. Fönster, fasad, strävpelare har restaurerats, Fönstren i nedervåningen har rekonstruerats efter bild på en tegelsten, se exempelvis bild YFP017-267.
Till vänster, framför fasaden, i marken, syns rester av trapphuset.

Ämne 1

Kloster

Tillkomsttid start

1912

Material 1

Papper

Motivkategori

Byggnad

Motiv - Byggnad

Klostret

Motiv - Land

Sverige

Motiv - Gata

Hospitalsgatan

Motiv - Kvarter

Yngve Norra

Motiv - Ort

Ystad

Motiv - Landskap

Skåne

Bildtyp

Kopia